ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS) ร่วมพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารจากประชาชนสู่รัฐ ให้แก่ศูนย์ดำรงธรรม กรมที่ดิน ยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น ผ่านโมบายแอปพลิเคชันระชาชนสามารถเข้าถึงภาครัฐโดยง่าย แอปพลิเคชันรองรับได้ทั้ง iOS และ Android รวมทั้งยังสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เพียงแค่ดำเนินการลงทะเบียน แจ้งบันทึกเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทันที