ไม่ใช่แค่สร้าง Applications Platforms แต่มาพร้อมการดูแลที่ต่อเนื่อง

เพราะเป้าหมายของเราไม่ได้หยุดที่การสร้าง Application ให้ตอบโจทย์การใช้งานให้ดีที่สุด แต่ความปลอดภัยต้องดีที่สุดด้วย ซีดีจี ซิสเต็มส์ จึงพร้อมบริการออกแบบและพัฒนา Desktop Applications, Mobile Applications และ Web-based Applications รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการปรับเปลี่ยน Work Flow โดยคำนึงถึงความปลอดภัยไซเบอร์จากการโจรกรรมข้อมูล ให้ผู้ใช้งานทุกคนมั่นใจ พร้อมการอัปเดตต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อทุกการเปลี่ยนแปลง

ความสำเร็จของเรา

เข้าถึงฐานข้อมูลผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ในรถยนต์สายตรวจ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ระบบ Web Portal  : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ระบบ Web Service : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

C-Drive MyCar Mobile Application แอปพลิเคชันเพิ่มความอุ่นใจสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ : CDGS Product

ระบบรับเรื่องจากประชาชาชน ผ่าน Mobile Application : กรมที่ดิน