เสริมเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยโซลูชัน Cybersecurity

ยิ่งโลกยุค Digital Transformation ก้าวไวเท่าไหร่ องค์กรยิ่งต้องเสริมเกราะป้องกันด้านภัยไซเบอร์มากขึ้นเท่านั้น กลุ่มบริษัทซีดีจี พร้อมเพิ่มความมั่นใจให้องค์กรในทุกระดับด้วยบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร อาทิ บริการระบบยืนยันตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric Authentication Platform) บริการระบบความปลอดภัยของเกตเวย์ (Security Gateway Solution) บริการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Log Analysis, Incident Management & System Forensic บริการที่ปรึกษาด้าน Information Security Management บริการตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ (Vulnerability Assessment) และบริการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก (Cyber Attack)

นอกจากนั้น ซีดีจี ซิสเต็มส์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพัฒนาระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) เช่น ระบบจัดเก็บประวัติและตรวจสอบลายนิ้วมืออาชญากรรม (AFIS) และได้พัฒนาโซลูชัน Smart Law enforcement ซึ่งเป็นการผสานเทคโนโลยี Mobile Application, Web Service และ Black-list/Watch-list Hub เพื่อช่วยติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบเรียลไทม์ และสามารถใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เช่น Face Recognition หรือประยุกต์ใช้งานร่วมกับ e-Payment หรือ Secured Transaction

CDGS Security Solutions & Services

AFIS : ระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric)
CALA Security :
ระบบ Log Management ตามพรบ. Log แต่มากกว่าด้วยฟังก์ชั่น Advanced Log Analytics
OneSign : ระบบ Single Sign-On เพียงแค่คลิ๊กเดียว ได้ทุก Applications ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดด้วย 2FA