กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกระดับงานของสถานีตำรวจในการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการยุติธรรม ปัจจุบันงานตรวจพิสูจน์รับรองประวัติการกระทำความผิด มีความสำคัญในกระบวนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา โดยเฉพาะคดีที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษสูงขึ้น เมื่อพบว่าผู้ต้องหามีประวัติการกระทำความผิดมาก่อน   

ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS) ได้ร่วมพัฒนาระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับสถานีตำรวจ ระยะที่ 1 รองรับการใช้ระบบงาน LiveScan ผู้ต้องหา ที่สถานีตำรวจ จำนวน 140 สถานี ด้วยเทคโนโลยี Biometric ยืนยันตัวบุคคลผ่านลายพิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ  พร้อมทั้งจัดเก็บภาพใบหน้าผู้ต้องหา
เพื่อสร้างฐานข้อมูลภาพใบหน้าคนร้าย สนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น