เสริมความยืดหยุ่น รวดเร็ว ปลอดภัย และมาพร้อมการประหยัดต้นทุน ด้วยระบบ Cloud Solution

Digital Transformation ทำองค์กรตื่นตัวปรับโฉมรูปแบบระบบไอที เข้าสู่ยุค Cloud Solution แบบเต็มตัว ตอบรับการเปลี่ยนแปลง เสริมความยืดหยุนในการจัดการทรัพยากร รวดเร็วสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล ลดต้นทุนการดำเนินการ

ซีดีจี ซิสเต็มส์ (CDGS) เชี่ยวชาญด้านการให้บริการคลาวด์โซลูชัน ทุกรูปแบบ ทั้ง Private Cloud, Public Cloud รวมถึง Hybrid Cloud ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ย้ายหรือติดตั้งระบบ บริการบำรุงรักษาระบบ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ออกแบบตามความต้องการขององค์กรและดูความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละหน่วยงานให้ตอบโจทย์และครอบคลุมทุกความต้องการของแต่ละองค์กร