Service Center

มั่นใจในคุณภาพบริการที่เหนือใคร

เราเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มีศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ รองรับบริการทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถเข้าถึงพื้นที่ เพื่อให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

สำนักงานใหญ่

202 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120