FlowSoft ร่วมกับ อบจ.สุพรรณบุรี เปิดตัวระบบหนังสือเวียน
ภายในหน่วยงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

FlowSoft ร่วมกับ อบจ.สุพรรณบุรี เปิดตัวระบบหนังสือเวียน เพื่อเชื่อมโยงงานสารบรรณสู่การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายใน อบจ. เข้าร่วมฟังขั้นตอนการใช้งานรับหนังสือเวียนง่าย ๆ ผ่าน Mobile Application หรือสะดวกเปิดคอมพิวเตอร์ก็เข้าผ่าน Web Browser ได้ทันที ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมแจกของที่ระลึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ Download Application iFlowSoft เพื่อใช้รับทราบหนังสือเวียนภายใน

งานวันที่ 31 ม.ค. 67
ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี