แผงควบคุมติดตามเหตุการณ์ผิดปกติ
ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้ง่าย
ปรับเปลี่ยน Dashboard ได้อย่างอิสระ
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่าง
ครอบคลุมผ่านหน้าการจัดการ Web GUI และยังสามารถสร้างรายงานและแดชบอร์ด วิเคราะห์ข้อมูล ตามเหตุการณ์ที่สนใจได้ด้วยตนเอง