CDG สานต่อ iCODER เปิดรับรุ่นที่ 9 ผลักดันคนรุ่นใหม่สู่ตลาดไอที คาดนักพัฒนาโปรแกรมไทยโตกว่า 20%

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เผยบุคลากรไอทีเป็นที่ต้องการสูง คาดการจ้างงานภายในปี 2567 ตำแหน่งนักพัฒนาโปรแกรมมีแนวโน้มโตกว่า 20% สอดคล้องกับข้อมูลจากอเด็คโก้ ประเทศไทย จัดอันดับให้สายงาน IT เป็นอาชีพสำหรับเด็กจบใหม่ที่มีโอกาสเติบโตและได้รับเงินเดือนสูงอันดับต้นๆ ซีดีจีสบช่องเร่งสานต่อดำเนิน iCODER โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ มุ่งสนับสนุนเส้นทางการเรียนรู้ด้านสายงานไอทีปีที่ 9 โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้–20 มีนาคมนี้ เผยทั้ง 8 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมงานกับกลุ่มบริษัทซีดีจีแล้วทั้งสิ้น 81 คน โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและเทิร์นเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทซีดีจีเพิ่มอีก 12 คน ตั้งเป้าปั้นบุคลากรไอทีออกสู่ตลาดแรงงานเพิ่มกว่า 100 คนต่อปี  

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซีดีจี เปิดเผยว่า จากการเข้ามาของเทคโนโลยี ส่งผลให้ทุกภาคอุตสาหกรรมเร่งหาทางรับมือ โดยอีกทางเลือกที่สำคัญคือการมองหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านไอทีและเทคโนโลยี โดยเฉพาะทักษะและความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรม หรือการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เป็นสาขาการเรียนค่อนข้างเฉพาะทาง ส่งผลให้บุคลากรไอทีเป็นที่ ต้องการสูงในตลาดแรงงาน และจะยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของ IDC คาดภายในปี 2567 ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีของภาคธุรกิจจะส่งผลให้การจ้างงานในตำแหน่งนักพัฒนาโปรแกรมมีแนวโน้มโตกว่า 20%

สายงานไอทีกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะทักษะการเขียนโปรแกรม หรือการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าในแต่ละปีบุคลากรที่จบมาในด้านนี้มีน้อยและไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของตลาด สอดคล้องกับข้อมูลทรัพยากรบุคคลจากอเด็คโก้ ประเทศไทย ที่มีการจัดอันดับให้สายงาน IT เป็นอาชีพสำหรับเด็กจบใหม่ที่มีโอกาสเติบโตและได้รับเงินเดือนสูงอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นสายงานที่มีความต้องการจากตลาดแรงงานสูง หลายองค์กรต่างมีแผนพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของตัวเอง และมองหาโอกาสใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ในการทำงานให้กับลูกค้า โอกาสจึงเปิดกว้างให้ผู้มีความรู้ตอบรับในตำแหน่งงานไอทีที่หลากหลาย หากเด็กจบใหม่มีทักษะและความสามารถในการเขียนโปรแกรมได้ตรงตามที่องค์กรกำหนด สามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ก็มีโอกาสเติบโตสูงมากในสายอาชีพนี้” นายนาถกล่าว

นายนาถกล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัจจัยดังกล่าวซีดีจีจึงเดินหน้าสานต่อ iCODER โครงการนักพัฒนาโปรแกรม มืออาชีพ มุ่งสนับสนุนเส้นทางการเรียนรู้ด้านสายงานไอที และให้โอกาสทางการศึกษาทางด้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์กับนักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ โดยได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 สำหรับนิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่น ๆ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ามาศึกษาการใช้งานโปรแกรม และเทคนิคต่างๆ จากนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ อีกทั้งยังพิจารณาผู้ที่เหมาะสมตามเกณฑ์การคัดเลือกที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อรับทุนการศึกษา และเข้าร่วมเป็นพนักงานของบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทในกลุ่มซีดีจี เผยทั้ง 8 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมงานกับกลุ่มบริษัทซีดีจีแล้วทั้งสิ้น 81 คน โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาและเทิร์นเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทซีดีจีในสายงานโปรแกรมเมอร์เพิ่มอีก 12 คน ตั้งเป้าปั้นบุคลากรไอทีออกสู่ตลาดแรงงานเพิ่มกว่า 100 คนต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรทางด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพ ในการประกอบอาชีพ โดยทักษะที่ได้จากโครงการ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) วิศวกรระบบ (System Engineer) วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) และนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)  นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหานักพัฒนาโปรแกรมหายาก โดยเดินหน้าพัฒนาโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีออกสู่ตลาด พร้อมลงมือปฏิบัติงานได้จริงเมื่อเข้าทำงานในองค์กร โดยในปีที่ 9 ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้ววันนี้–20 มีนาคมนี้ สามารถเข้าไปสมัครหรือดูรายละเอียด ได้ที่ https://www.cdgs.co.th

“กลุ่มบริษัทซีดีจี มุ่งมั่นให้การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยนับเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นอีกหนึ่งความท้าทายต่อการผลักดันประเทศไทย สู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และคุณภาพสังคมที่ดีกว่าเดิม (Better Society) ก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาทัดเทียมนานาประเทศ” นายนาถกล่าวทิ้งท้าย