ซีดีจี ซิสเต็มส์ ร่วมกับ อบจ. สุพรรณบุรี จับมือ เดินหน้าโครงการบริหาร สำนักงานภาครัฐอัจฉริยะ Smart Governance ดันสุพรรณสู่เมืองต้นแบบ สมาร์ท ซิตี้

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มซีดีจี ผสานพลัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU พัฒนาโครงการบริหารสำนักงานภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานราชการทำงาน ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี e-Office โดยมุ่งเน้นในระบบงานสารบรรณของหน่วยงานทางการแพทย์ (รพ.สต.)

นายปริญญา ผลพฤกษสกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มซีดีจี ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการบริหารสำนักงานภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ด้วยเทคโนโลยี e-Office ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารภาครัฐให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะและยั่งยืน

นายปริญญา กล่าวว่า บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ มีความยินดีที่ได้จับมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนำเทคโนโลยี e-Office มาช่วยพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในระบบงานสารบรรณของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทำให้เป็นมาตรฐานใหม่ สำหรับการจะเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มซีดีจี มีเป้าหมายระยะยาว คือ การมุ่งเน้นไปยังการสนับสนุนทางด้านวิชาการ ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อนำมาปฏิบัติงานได้จริง สร้างระบบสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลด้วย e-Office เน้นระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหน่วยงานภายในและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้เกิดการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ รพ.สต. ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วย

นายปริญญา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันในการพัฒนา Intelligence Dashboard ร่วมกันเพื่อใช้ติดตามแสดงผลการใช้งานในภาพรวมให้แก่ผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่สนใจได้มาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานบริการประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด