บริการหลังการขาย

เราเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มีศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ รองรับบริการทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถเข้าถึงพื้นที่ เพื่อให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

บริการบำรุงรักษา

Preventive Maintenance: PM
(บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน) บริการตรวจเช็ค ทดสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบำรุงรักษาตามข้อกำหนดเพื่อรักษาเครื่องและอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยืดอายุการใช้งานของเครื่อง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถใช้บริการ Onsite Service เพื่อเรียกเจ้าหน้าที่ของซีดีจีเอสไปให้บริการ ณ สถานที่ทำงานของลูกค้าได้อีกด้วย

บริการซ่อมแซมและแก้ปัญหา

Corrective Maintenance: CM 
บริการซ่อมแซม แก้ปัญหาเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซีดีจีเอสมีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ความชำนาญด้านเทคนิค ผ่านการฝึกอบรมการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยได้รับการรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงเป็นผู้ให้บริการ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจในการบริการของบริษัทได้

บริการสำรองชิ้นส่วนอะไหล่

Hardware Maintenance: HM
บริการเก็บสำรองชิ้นส่วนอะไหล่ (Spare Part) เพื่อความพร้อมในการให้บริการ อีกทั้งเป็นการรับประกันว่าเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้าจะได้รับการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดเวลา กรณีที่เครื่องหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กชำรุดเสียหายมาก
ซีดีจีเอส ยินดีเปลี่ยนอุปกรณนั้นใหม่ให้ใช้งานทดแทน เพื่อให้การใช้งานของลูกค้าเกิดความต่อเนื่อง

บริการรับแจ้งปัญหา

Hotline Service
บริการรับแจ้งปัญหาผ่านศูนย์บริการที่บริหารด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าปัญหาที่แจ้งจะได้รับการแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมรายงานผลการแก้ปัญหาให้ทราบทุกขั้นตอน ช่องทางการติดต่อเพื่อใช้บริการ Hotline มีดังนี้

ผ่านระบบโทรศัพท์ : หมายเลข 02-678-0987 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 17:00 น.
ผ่านระบบโทรสาร : หมายเลข 02-678-0989
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต : ที่ http://exthotline.cdg.co.th/eHotLine

เราเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
ที่มีศูนย์บริการสำนักงานใหญ่ รองรับบริการทั่วประเทศ