CODE YOUR DREAMS

โครงการที่จะทำให้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4 ด้าน IT และมี Passion ที่อยากจะเป็น Java Developer หรือมีความสนใจที่จะเป็น Startup ในธุรกิจไอที รวมถึงผู้ที่สนใจที่จะอัพเดทความรู้เกี่ยวกับ Global Technology Trends ได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงในองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยี ที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 ปี
Java Developer
IT Business Startup
Leadership & Management

ความประทับใจและผลงานที่ผ่านมา

ภาพความสำเร็จของ CODE YOUR DREAMS ที่ผ่านมา

รุ่นพี่บอกมา

หลักสูตรโครงการ

จัดอบรมหลักสูตร Enterprise Java Web Application โดยอบรมหลักสูตรฯ จำนวน  2 รอบ
รอบที่ 1
วันที่ 14 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561
รอบที่ 2
วันที่ 11 มิถุนายน - 6 กรกฏาคม 2561
โดยแต่ละรุ่นผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เทคนิคการเป็น Startup ผ่านการเรียนรู้ Startup & Leadership Camp
Enterprise Java Web App
Startup & Leadership Camp

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติม

ทีมงานโครงการ

กลุ่มบุคคลที่ช่วยผลักดันให้โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพให้ประสบความสำเร็จและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
บุปผา จันละบุตร
บุปผา จันละบุตร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

น้อง ๆ ท่านใดสนใจหรือมีปัญหาอยากสอบถามพี่ผายินดีตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ CODE YOUR DREAMS ค่ะ

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่
เลขที่ 202 อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ช่องทางติดต่อ
E-mail: buppa.c@cdg.co.th Phone: 02-678-0978 Ext 2225 ; Mobile 086-790-2953