กิจกรรม

OpenHouse

กลุ่มบริษัทซีดีจีเอสผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทยเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม CDG: Code Your Dreams มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ“การโค้ดดิ้ง”

Road Show มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะทำงานโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ได้เข้าไปยังมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยได้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทซีดีจีซิสเต็มส์ และโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพรุ่นที่ 7 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CODE YOUR DREAMS

ICODER

FREE
VIEW