หน้าแรก

Slider

Code your Dreams สมัครเลย ประสบการณ์ดีๆและความสำเร็จรอคุณอยู่

พัฒนาบุคลากรทางด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพต่อไป

มาร่วม CODE ความฝันของคุณให้เป็นจริง

กับ CODE YOUR DREAMS

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงทางด้านการพัฒนา Web Application

ภาพบรรยากาศวัน Open House ณ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมแรกที่พวกน้อง ๆ จะได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ ความรู้ทางด้าน Web Applicatiion

ภาพบรรยากาศ หลังเสร็จการอบรมวันสุดท้าย น้อง ๆ จะได้รับความรู้ ความประทับใจ จากการฝึกอบรบในโครงการ Code Your Dream
มาร่วมกิจกรรมการเรากันเยอะ ๆ นะ

Java Developer
IT Business Startup
Leadership & Management
.